73. Sự khác biệt giữa đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) là gì?

  1. Nhà quảng cáo trả tiền cho một lần hiển thị bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền khi một người nào đó xem tối thiểu 5 giây quảng cáo bằng đặt giá thầu CPV
  2. Nhà quảng cáo trả tiền cho nhấp chuột trên kênh YouTube của họ bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền cho một chuyển đổi bằng đặt giá thầu CPV
  3. Nhà quảng cáo trả tiền cho nhấp chuột đưa một người nào đó đến trang web của họ bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền khi có một lần hiển thị bằng đặt giá thầu CPV
  4. Nhà quảng cáo trả tiền cho số lần nhấp chuột vào một quảng cáo bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền khi một người nào đó tương tác với nội dung, chẳng hạn như nhấp vào lời kêu gọi hành động hoặc xem 30 giây đầu tiên của quảng cáo, bằng đặt giá thầu CPV
Quảng cáo Google