75. Bước đầu tiên khi xác định giải pháp video phù hợp cho chiến dịch của bạn là gì?

  1. Tìm KPI đo lường mục tiêu của bạn
  2. Tối ưu hóa chiến dịch của bạn
  3. Xác định mục tiêu chiến dịch của bạn
  4. Chọn giải pháp video giúp thúc đẩy mục tiêu đó
Quảng cáo Google