55. Trước khi giới thiệu phương pháp hay nhất để thiết kế trang web dành cho thiết bị di động tới khách hàng của bạn, bạn nên kiểm tra:

  1. điểm tốc độ trang
  2. nhân sự và ngân sách
  3. quy trình thiết kế
  4. trang web dành cho thiết bị di động hiện tại
Quảng cáo Google