56. Thông tin hình ảnh như vị trí và mô tả camera thường có thể bị xóa để giảm kích thước hình ảnh. Loại thông tin này được gọi là:

  1. GZIP
  2. vectơ
  3. siêu dữ liệu
  4. đường quét
Quảng cáo Google