43. Trước khi gặp gỡ khách hàng mới, nghiên cứu trực tuyến của bạn cho biết khách hàng đã chơi gôn cho một trường đại học địa phương mà bạn đã từng theo học. Đề cập đến chuyện này khi gặp mặt khách hàng sẽ:

  1. không cần thiết vì sẽ không giúp bạn bán được hàng.
  2. thể hiện sự quan tâm của bạn với khách hàng như một người bình thường, đồng thời giúp xây dựng mối quan hệ với họ.
  3. thể hiện khả năng nghiên cứu trực tuyến của bạn để khách hàng thấy bạn như một chuyên gia về mọi thứ trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp trực tuyến.
  4. kéo dài thời gian gặp gỡ ngoài mức cần thiết.
Quảng cáo Google