59. Đúng hay sai: Sử dụng kết hợp trang dành cho máy tính để bàn và trang tối ưu hóa cho thiết bị di động trên các trang web dành cho thiết bị di động giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bởi một số người dùng quen thuộc hơn với phiên bản máy tính để bàn của trang web.

  1. Đúng
  2. Sai
Quảng cáo Google