46. Trong cuộc gặp gỡ bán hàng, bạn sử dụng công cụ Google Trends để đưa ra các thông tin chi tiết, sau đó liên hệ chúng với những điều khách hàng đã nói về việc tuyển dụng nhân sự xây dựng chiến dịch trực tuyến cho trang web cửa hàng đồ chơi của họ. Mục đích của việc này là gì?

  1. Cho khách hàng thấy rằng giải pháp được điều chỉnh phù hợp với tình trạng của họ
  2. Cho bạn lợi thế khi thương thuyết với khách hàng
  3. Để khách hàng biết bạn là chuyên gia
  4. Liên hệ trở lại điều khách hàng đã nói không vì mục đích nào cả
Quảng cáo Google