47. Khách hàng của bạn muốn hiển thị quảng cáo trước những người đã từng truy cập trang web của cô ấy. Bạn sẽ khuyên cô ấy sử dụng tính năng AdWords nào?

  1. Theo dõi thương mại điện tử
  2. Tiếp thị lại
  3. Quảng cáo tìm kiếm động
  4. Theo dõi chuyển đổi
Quảng cáo Google