50. Tuyên ngôn định vị là một bài giải thích nhanh dài 90 giây về kiểu khách hàng mà bạn làm việc cùng, những thách thức mà khách hàng sẽ đối mặt và khách hàng có thể nhận được lợi ích như thế nào khi làm việc với bạn. Vậy khi nào là thời điểm thích hợp để sử dụng tuyên ngôn định vị?

  1. Khi bạn muốn khách hàng nhìn nhận bạn như một nguồn lực với những giải pháp có thể giúp họ đạt được mục tiêu kinh doanh của mình
  2. Khi khách hàng không chắc chắn trong việc tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi của bạn và cần được trợ giúp thêm để hiểu rõ vai trò của bạn
  3. Khi khách hàng có ngân sách rất lớn và cần chính sách đối xử cực kỳ tốt để đảm bảo khách hàng sẽ mua Google AdWords
  4. Khi khách hàng có vẻ không quan tâm đến Google AdWords
Quảng cáo Google