90. Kevin là khách hàng của bạn. Anh ấy làm việc cho một nhà bán lẻ chuyên về các sản phẩm thân thiện với môi trường và muốn thu hút đối tượng bằng một mối quan tâm cụ thể trong thông điệp của mình. Bạn sẽ đề xuất phương thức nhắm mục tiêu nào?

  1. Nhắm mục tiêu theo sản phẩm trong ngữ cảnh
  2. Đối tượng chung sở thích “Sống thân thiện với môi trường”
  3. Nhắm mục tiêu theo giới
  4. Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
Quảng cáo Google