91. Một nhà quảng cáo sẽ được lợi nhờ nhắm mục tiêu theo đối tượng chung sở thích nếu họ muốn tiếp cận những người:

  1. bất kể những sở thích cá nhân khác của họ là gì
  2. những người từng truy cập trang web của họ
  3. có một sở thích rất cụ thể, ví dụ: những người đam mê chạy ma-ra-tông
  4. có một sở thích phổ quát cụ thể, ví dụ: người hâm mộ thể thao
Quảng cáo Google