93. Định dạng quảng cáo nào được đề xuất để xây dựng nhận thức?

  1. Quảng cáo hiển thị hình ảnh có tiện ích mở rộng vị trí
  2. Quảng cáo hình ảnh
  3. Quảng cáo hình ảnh động
  4. Chiến dịch ứng dụng toàn cầu
Quảng cáo Google