94. Bạn đang tìm kiếm định dạng quảng cáo hỗ trợ ảnh hưởng đến việc cân nhắc thương hiệu của bạn. Bạn cũng muốn quảng cáo tự động điều chỉnh kích thước, hình thức và định dạng để phù hợp với không gian quảng cáo sẵn có và để những người dùng nội dung phù hợp hơn nhìn thấy quảng cáo. Định dạng quảng cáo nào phù hợp với những nhu cầu này?

  1. Quảng cáo TrueView
  2. Quảng cáo hình ảnh chuẩn
  3. Quảng cáo đáp ứng
  4. Quảng cáo Hộp đèn
Quảng cáo Google