95. Khách hàng của bạn là người bán giày thể thao. Khách hàng này có thể chọn nhắm mục tiêu tới một đối tượng chung sở thích nếu muốn:

  1. tiếp cận những ai sẵn sàng mua
  2. nâng cao nhận thức về thương hiệu
  3. bán giày chạy cao cấp cho các vận động viên ma-ra-tông
  4. tiếp cận nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi và cần bất kỳ loại giày thể thao nào
Quảng cáo Google