96. Tùy chọn nhắm mục tiêu nào cho phép bạn tương tác lại với những người đã truy cập vào trang web của bạn bằng cách phân phát cho họ các quảng cáo chứa sản phẩm họ từng xem khi truy cập?

  1. Nhắm mục tiêu theo chủ đề
  2. Đối tượng tương tự
  3. Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
  4. Tiếp thị lại động
Quảng cáo Google