97. Số liệu nào ở đây thường quan trọng nhất trong việc đo lường hiệu suất của nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp trên Mạng hiển thị?

  1. Số lần hiển thị
  2. Số chuyển đổi
  3. Tỷ lệ nhấp (CTR)
  4. Số lần nhấp chuột
Quảng cáo Google