52. Marissa là trưởng bộ phận tiếp thị của một game phổ biến chơi miễn phí. Mục tiêu của cô là tăng doanh thu mà công ty kiếm được từ việc mua hàng trong game. Marissa nên tối ưu hóa điều gì trong chiến dịch quảng cáo toàn cầu của cô?

  1. Chi phí mỗi lần cài đặt mục tiêu (tCPI)
  2. Tối ưu hóa Cửa hàng Google Play
  3. Thu hút người dùng mới cho ứng dụng của cô.
  4. Thu hút người dùng mới có khả năng hoàn tất hành động trong ứng dụng.
Quảng cáo Google