60. Khi bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động, chiến lược sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn dựa trên:

  1. dữ liệu cụm từ tìm kiếm của bạn
  2. chỉ báo hiệu suất chính (KPI) của bạn
  3. điểm chất lượng của bạn
  4. danh sách tiếp thị lại của bạn
Quảng cáo Google