61. Chiến lược đặt giá thầu thông minh của AdWords sử dụng học máy và dữ liệu tài khoản của bạn để giúp bạn làm gì?

  1. Không cho tổng chi tiêu của bạn vượt quá giới hạn cố định mà bạn đặt ra.
  2. Cho phép bạn điều chỉnh giá thầu của mình theo cách thủ công để bạn hiển thị với khách hàng khi họ đang tìm bạn.
  3. Giới hạn giá thầu của bạn ở các thời điểm trong ngày khi hoạt động cạnh tranh không gian quảng cáo là thấp nhất.
  4. Đưa ra các quyết định đặt giá thầu dựa trên đầy đủ thông tin và đánh giá chính xác thiết bị di động.
Quảng cáo Google