1. người dùng máy tính để bàn có thể truy cập vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động
  2. quảng cáo hướng khách hàng vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn của ứng dụng
  3. người dùng thiết bị di động và máy tính để bàn di chuyển trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động
  4. quảng cáo chỉ hướng khách hàng mới vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn của ứng dụng
Quảng cáo Google