64. Nếu coi trọng lưu lượng truy cập trên thiết bị động hơn máy tính để bàn, bạn nên đặt mức điều chỉnh giá thầu nào?

  1. Tăng điều chỉnh giá thầu cho máy tính bảng
  2. Tăng điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động
  3. Tăng điều chỉnh giá thầu cho máy tính để bàn
  4. Tăng điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động và máy tính để bàn
Quảng cáo Google