65. Lợi ích của việc sử dụng theo dõi chuyển đổi ứng dụng từ máy chủ đến máy chủ qua SDK là gì?

  1. Kết nối từ máy chủ đến máy chủ dễ dàng thiết lập hơn so với theo dõi chuyển đổi không sử dụng mã
  2. Việc thêm nhiều SDK cho các nền tảng quảng cáo hoặc phân tích khác nhau sẽ không tác động đến kích thước tệp mã ứng dụng
  3. Nếu không được triển khai chính xác, việc thêm SDK và mã theo dõi chuyển đổi có thể dẫn đến lỗi trong ứng dụng
  4. Việc thêm SDK và các thay đổi theo dõi chuyển đổi vào ứng dụng của bạn không bắt buộc phải được Cửa hàng Google Play xem xét
Quảng cáo Google