66. Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, có tính đến tín hiệu trong thời gian phiên đấu giá bao gồm thiết bị, địa điểm, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị, ngôn ngữ và hệ điều hành, sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu trên:

  1. khoảng không quảng cáo tìm kiếm để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi cài đặt mong muốn
  2. khoảng không quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi hiển thị mong muốn
  3. khoảng không quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi nhấp chuột (CPC) mong muốn
  4. khoảng không quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi cài đặt mong muốn
Quảng cáo Google