67. Một ______ xác định vị trí trong ứng dụng tương ứng với nội dung mà bạn muốn hiển thị.

  1. liên kết sâu
  2. liên kết tiếp thị lại
  3. tiện ích vị trí
  4. liên kết vị trí
Quảng cáo Google