69. Lượt tải xuống ứng dụng là chuyển đổi được theo dõi khi người dùng tải xuống hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động lần đầu tiên.

  1. đúng
  2. Sai
Quảng cáo Google