70. Chiến lược giá thầu tự động nào có thể giúp cải thiện các cơ hội đưa quảng cáo của bạn lên đầu trang?

  1. Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu
  2. Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm
  3. Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu
  4. Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu
Quảng cáo Google