71. Category: Mục tiêu và giá thầu cho vị trí quảng cáo trên thiết bị di động27. Việc hiển thị quảng cáo của bạn ở đầu trang kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động mang lại lợi ích vì:

  1. những quảng cáo bên dưới các kết quả được chú ý nhiều hơn với màn hình thiết bị di động nhỏ hơn. Ngoài ra còn có quảng cáo ở bên phải của kết quả trên thiết bị di động.
  2. quảng cáo bên trên các kết quả được chú ý nhiều hơn với màn hình máy tính để bàn. Ngoài ra không có quảng cáo ở bên phải của kết quả trên thiết bị di động.
  3. quảng cáo bên trên các kết quả có thể được chú ý nhiều hơn với màn hình thiết bị di động nhỏ hơn. Ngoài ra không có quảng cáo ở bên phải của kết quả trên thiết bị di động.
  4. quảng cáo bên trên các kết quả được chú ý nhiều hơn với màn hình thiết bị di động lớn hơn. Ngoài ra không có quảng cáo ở bên phải của các kết quả trên thiết bị di động.
Quảng cáo Google