72. Làm thế nào để bạn có thể thu hút lại những người dùng đã bỏ qua ứng dụng của bạn sau lần sử dụng đầu tiên?

  1. Giảm giá sâu hơn để thu hút khách truy cập.
  2. Tiếp thị lại người dùng ứng dụng bằng thông điệp hấp dẫn trên mạng tìm kiếm, hiển thị và video.
  3. Bằng cách cung cấp phiếu đổi hàng cho người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn
  4. Bằng cách thu hút người dùng truy cập vào trang web của bạn trên máy tính để bàn
Quảng cáo Google