13. Nhà quảng cáo nên nhóm các chiến dịch của mình theo:

  1. số lượng từ khóa
  2. số nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch
  3. giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa)
  4. loại sản phẩm hoặc dịch vụ
Quảng cáo Google