11. Bạn muốn sử dụng AdWords để quảng bá dịch vụ trông giữ chó của mình. Loại chiến dịch nào bạn có thể tạo để tiếp cận chủ sở hữu chó, cho dù họ đang tìm kiếm trên Google hay đang lướt trên trang web cung cấp thú cưng?

  1. Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị
  2. Ứng dụng toàn cầu
  3. Mạng hiển thị
  4. Mạng tìm kiếm
Quảng cáo Google