14. Caleb sở hữu một cửa hàng âm nhạc và đang tạo nhóm quảng cáo cho dịch vụ thuê nhạc cụ. Trang đích thích hợp nhất cho quảng cáo của anh ấy sẽ là trang nào?

  1. Một trang có thông tin về các lớp học nhạc và biểu mẫu liên hệ
  2. Một trang có thông tin về nhạc cụ cho thuê và biểu mẫu liên hệ
  3. Một trang có nhiều lựa chọn về nhạc cụ để bán
  4. Trang chủ, với các liên kết tới nhạc cụ để bán, cho thuê và bài học nhạc
Quảng cáo Google