12. Một chủ cửa hàng đồ nội thất đang tạo chiến dịch AdWords đầu tiên của mình. Cách tốt nhất để nhóm các sản phẩm của cô ấy là gì?

  1. Tách chúng thành các nhóm quảng cáo dựa vào những gì cô ấy nghĩ rằng sẽ bán tốt nhất trên Mạng tìm kiếm so với Mạng hiển thị
  2. Nhóm chúng vào thành một nhóm quảng cáo duy nhất
  3. Tách chúng thành các nhóm quảng cáo với các chủ đề như giường sofa, giường ngoại cỡ và giường cỡ lớn
  4. Tạo một chiến dịch mới cho mỗi giường mà cô ấy bán tại cửa hàng của mình
Quảng cáo Google