13. Bạn có một chiếc xe tải chở thực phẩm và muốn tiếp cận mọi người ở gần đó có sử dụng điện thoại di động. Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) là 1 đô la Mỹ. Bạn điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là +20% và điều chỉnh giá thầu vị trí là +50%. Giá thầu cuối cùng là bao nhiêu?

  1. 1,8 đô la Mỹ
  2. 2,8 đô la Mỹ
  3. 1,7 đô la Mỹ
  4. 2 đô la Mỹ
Quảng cáo Google