16. Tùy chọn nhắm mục tiêu nào có thể giúp bạn tiếp cận những người trước đây đã truy cập vào trang web của mình?

  1. Nhắm mục tiêu theo danh mục sở thích
  2. Nhắm mục tiêu theo thiết bị
  3. Tiếp thị lại
  4. Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
Quảng cáo Google