16. Sau khi tìm kiếm giày, Sean nhấp vào một quảng cáo quảng bá giảm giá giày thể thao và quảng cáo này có một số cửa sổ bật lên. Nhà quảng cáo nên làm gì để cải thiện trải nghiệm của Sean?

  1. Xóa cửa sổ bật lên
  2. Xóa tất cả ngoại trừ một trong những cửa sổ bật lên
  3. Đảm bảo các cửa sổ bật lên thu hút sự chú ý của Sean
  4. Đảm bảo các cửa sổ bật lên liên quan đến tìm kiếm
Quảng cáo Google