[Lâm Hoàng Ads] Remarketing – Quảng Cáo Tiếp Thị Lại Google Ads

Lâm Hoàng Ads:

. Remarketing Search: quảng cáo nhắm tới đối tượng đã từng bấm vào quảng cáo của bạn khi tìm kiếm trên Google, sau đó tiếp tục search.


Remarketing là một cách quảng cáo chỉ hiện thị cho những người đã truy cập vào trang web của bạn nhưng không có bất kỳ hành động mong muốn nào: đặt hàng, đăng ký thành viên, .. Remarketing Search: quảng cáo nhắm tới đối tượng đã từng bấm vào quảng cáo của bạn khi tìm kiếm trên Google, sau đó tiếp tục search.
Nguồn: Remarketing – Quảng Cáo Tiếp Thị Lại Google Ads

Quảng cáo Google