[Coach Nghia] Bài 07 – Mạng quảng cáo google

Coach Nghia: Mạng quảng cáo google, mạng google, mạng quảng cáo online google, hệ thống mạng google, nguyễn tiến nghĩa, khóa học google adwords cơ bản

Mạng quảng cáo Google adwords cho chúng ta cái nhìn tổng thể về mạng quảng cáo này, giúp chúng ta định hướng, ra quyết định khi triển khai quảng cáo.Danh sách các bài trong hệ thống khóa học quảng cáo google adwords cơ bản gồm:Bài 0: Giới thiệu khóa họcBài 1: Tìm hiểu về Google AdwordsBài 2: Cách hoạt động của Google AdwordsBài 3: Các thuật ngữ, từ vựng trong Google AdwordsBài 4: Mẫu quảng cáo trong Google AdwordsBài 5: Cách Google tính phí quảng cáoBài 6: Hiểu vị trí và xếp hạng quảng cáoBài 7: Mạng quảng cáo GoogleBài 8: Điều hướng tài khoản Google AdwordsBài 9: Hiểu các cảnh báo, thông báo trong Google AdwordsBài 10: Cấu trúc của một tài khoản Google AdwordsBài 11: Các yếu tố cần thiết khi lập tài khoản Google AdwordsBài 12: Cài đặt một chiến dịch Google Adwords đầu tiênBài 13: Tạo và quản lý nhiều chiến dịchBài 14: Khắc phục sự cố khi quảng cáo không chạyBài 15: Ngân sách dùng chungBài 16: Chỉnh sửa cài đặtBài 17: Lập lịch quảng cáoBài 18: Các loại đối sánh từ khóaBài 19: Tầm quan trọng của từ khóaBài 20: Đối sánh từ khóa mở rộngBài 21: Đối sánh từ khóa cụm từBài 22: Đối sánh từ khóa chính xácBài 23: Công cụ sửa đổi đối sánh rộngBài 24: Đối sánh từ khóa phủ địnhBài 25: Kết hợp sử dụng các loại đối sánhBài 26: Công cụ lập kế hoạch từ khóaBài 27: Phần 1 – Giới thiệu tiện ích mở rộng quảng cáoBài 27: Phần 2 – Tiện ích mở rộng chú thíchBài 27: Phần 3 – Tiện ích mở rộng cuộc gọiBài 27: Phần 4 – Tiện ích mở rộng liên kết webBài 27: Phần 5 – Tiện ích mở rộng vị tríBài 28: Google doanh nghiệpBài 29: Phần 1 – Điểm chất lượngBài 29: Phần 2 – CTR tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáoBài 29: Phần 3 – Mối liên quan quảng cáoBài 29: Phần 4 – Trải nghiệm trang đíchBài 30: Phần 1 – Từ khóa trong quảng cáo Google AdwordsBài 30: Phần 2 – Phân đoạn trong quảng cáo Google AdwordsBài 30: Phần 3 – Thứ nguyên trong quảng cáo Google AdwordsBài 30: Phần 4 – Cơ hội trong quảng cáo Google AdwordsBài 31: Các mẹo trong Google Adwords – Thêm bớt cột hiển thịBài 32: Các mẹo trong Google Adwords – Mẹo ra giá thầu ban đầuBài 33: CPC tối đa, CPC trung bình, thứ hạng trung bìnhBài 34: Cách khắc phụ tài khoản khi có sự cố xảy raBài 35: Làm gì khi không nhìn thấy quảng cáo?Bài 36: Các mẹo trong Google Adwords – Cách ra giá thầu ban đầu


Mạng quảng cáo Google adwords cho chúng ta cái nhìn tổng thể về mạng quảng cáo này, giúp chúng ta định hướng, ra quyết định khi triển khai quảng cáo.Danh sách các bài trong hệ thống khóa học quảng cáo google adwords cơ bản gồm:Bài 0: Giới thiệu khóa họcBài 1: Tìm hiểu về Google AdwordsBài 2: Cách hoạt động của Google AdwordsBài 3: Các thuật ngữ, từ vựng trong Google AdwordsBài 4: Mẫu quảng cáo trong Google AdwordsBài 5: Cách Google tính phí quảng cáoBài 6: Hiểu vị trí và xếp hạng quảng cáoBài 7: Mạng quảng cáo GoogleBài 8: Điều hướng tài khoản Google AdwordsBài 9: Hiểu các cảnh báo, thông báo trong Google AdwordsBài 10: Cấu trúc của một tài khoản Google AdwordsBài 11: Các yếu tố cần thiết khi lập tài khoản Google AdwordsBài 12: Cài đặt một chiến dịch Google Adwords đầu tiênBài 13: Tạo và quản lý nhiều chiến dịchBài 14: Khắc phục sự cố khi quảng cáo không chạyBài 15: Ngân sách dùng chungBài 16: Chỉnh sửa cài đặtBài 17: Lập lịch quảng cáoBài 18: Các loại đối sánh từ khóaBài 19: Tầm quan trọng của từ khóaBài 20: Đối sánh từ khóa mở rộngBài 21: Đối sánh từ khóa cụm từBài 22: Đối sánh từ khóa chính xácBài 23: Công cụ sửa đổi đối sánh rộngBài 24: Đối sánh từ khóa phủ địnhBài 25: Kết hợp sử dụng các loại đối sánhBài 26: Công cụ lập kế hoạch từ khóaBài 27: Phần 1 – Giới thiệu tiện ích mở rộng quảng cáoBài 27: Phần 2 – Tiện ích mở rộng chú thíchBài 27: Phần 3 – Tiện ích mở rộng cuộc gọiBài 27: Phần 4 – Tiện ích mở rộng liên kết webBài 27: Phần 5 – Tiện ích mở rộng vị tríBài 28: Google doanh nghiệpBài 29: Phần 1 – Điểm chất lượngBài 29: Phần 2 – CTR tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáoBài 29: Phần 3 – Mối liên quan quảng cáoBài 29: Phần 4 – Trải nghiệm trang đíchBài 30: Phần 1 – Từ khóa trong quảng cáo Google AdwordsBài 30: Phần 2 – Phân đoạn trong quảng cáo Google AdwordsBài 30: Phần 3 – Thứ nguyên trong quảng cáo Google AdwordsBài 30: Phần 4 – Cơ hội trong quảng cáo Google AdwordsBài 31: Các mẹo trong Google Adwords – Thêm bớt cột hiển thịBài 32: Các mẹo trong Google Adwords – Mẹo ra giá thầu ban đầuBài 33: CPC tối đa, CPC trung bình, thứ hạng trung bìnhBài 34: Cách khắc phụ tài khoản khi có sự cố xảy raBài 35: Làm gì khi không nhìn thấy quảng cáo?Bài 36: Các mẹo trong Google Adwords – Cách ra giá thầu ban đầu
Nguồn: Bài 07 – Mạng quảng cáo google

Quảng cáo Google