[SON ADS] Quảng Cáo Mạng Hiển Thị / Google Display network

SON ADS:

+ Remarketing trong mạng hiển thị qảng cáo Google.Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức!


Nội dung học miễn phí:+ Hiểu về cách thức chiến dịch quảng cáo google mạng hiển thị hoạt động+ Hiểu về các loại chiến lược giá thầu trong mạng hiển thị+ Tầm quan trọng của mạng hiển thị Google Display network+ Nâng cao thương hiệu với quảng cáo GDN.+ Remarketing trong mạng hiển thị qảng cáo Google.Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức!
Nguồn: Quảng Cáo Mạng Hiển Thị / Google Display network

Quảng cáo Google