[Học viện 3 Sao] Hướng dẫn từng bước cách tạo chiến dịch quảng cáo mua sắm

Học viện 3 Sao: Hướng dẫn từng bước cách tạo chiến dịch quảng cáo mua sắm, Hướng dẫn tạo chiến dịch mua sắm, giới thiệu chiến dịch quảng cáo mua sắm, Yêu cầu trước khi tạo chiến dịch mua sắm

Video gồm có 3 phần, Phần 1: Giới thiệu sơ lược về chiến dịch quảng cáo mua sắmPhần 2: Tìm hiểu những yêu cầu cần thiết trước khi tạo chiến dịch mua sắmPhần 3: Hướng dẫn từng bước cách tạo chiến dịch mua sắmChúng ta hãy cùng xem video nhé, chúc các bạn thành công!Nội dung Khóa học quảng cáo Google Shopping:Video 0: Giới thiệu khóa học Google Shopping A – Z youtu.be/jYfRMko4JCsVideo 1: Huớng dẫn đăng kí tài khoản Google Merchants center và liên kết với tài khoản Google Adsyoutu.be/hjCIQd0hATkVideo 2: Hướng dẫn xác minh trang web với Google Merchants Centeryoutu.be/DK3lCJ03_aIaVideo 3: Hướng dẫn tạo và tối ưu nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Google Merchants Centeryoutu.be/KZG9otDykccVideo 4: Hướng dẫn khắc phục nguồn cấp dữ liệu bị từ chốiyoutu.be/omIR2JaCAA8Video 5: Hướng dẫn từng bước cách tạo chiến dịch quảng cáo mua sắmyoutu.be/YWqDm6Z2BVoVideo 6: Hướng dẫn tối ưu chiến dịch quảng cáo mua sắmyoutu.be/KzEt9E9lSxoVideo 7: Hướng dẫn từng bước tạo chiến dịch mua sắm thông minhyoutu.be/7-mpLqzhOZETham khảo đối tác quảng cáo Google shopping tại:hoangfreelancer.com/giải-pháp-marketing/google-shopping


Trong các video trước mình đã hướng dẫn cách tạo, tối ưu và khắc phục nguồn cấp dữ liệu bị từ chối. Đến đây chúng ta đã đủ một số điều kiện cần thiết để tiến hành tạo chiến dịch quảng cáo mua sắm ( Google Shopping )Trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cách tạo một chiến dịch mua sắm một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Video gồm có 3 phần, Phần 1: Giới thiệu sơ lược về chiến dịch quảng cáo mua sắmPhần 2: Tìm hiểu những yêu cầu cần thiết trước khi tạo chiến dịch mua sắmPhần 3: Hướng dẫn từng bước cách tạo chiến dịch mua sắmChúng ta hãy cùng xem video nhé, chúc các bạn thành công!Nội dung Khóa học quảng cáo Google Shopping:Video 0: Giới thiệu khóa học Google Shopping A – Z youtu.be/jYfRMko4JCsVideo 1: Huớng dẫn đăng kí tài khoản Google Merchants center và liên kết với tài khoản Google Adsyoutu.be/hjCIQd0hATkVideo 2: Hướng dẫn xác minh trang web với Google Merchants Centeryoutu.be/DK3lCJ03_aIaVideo 3: Hướng dẫn tạo và tối ưu nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Google Merchants Centeryoutu.be/KZG9otDykccVideo 4: Hướng dẫn khắc phục nguồn cấp dữ liệu bị từ chốiyoutu.be/omIR2JaCAA8Video 5: Hướng dẫn từng bước cách tạo chiến dịch quảng cáo mua sắmyoutu.be/YWqDm6Z2BVoVideo 6: Hướng dẫn tối ưu chiến dịch quảng cáo mua sắmyoutu.be/KzEt9E9lSxoVideo 7: Hướng dẫn từng bước tạo chiến dịch mua sắm thông minhyoutu.be/7-mpLqzhOZETham khảo đối tác quảng cáo Google shopping tại:hoangfreelancer.com/giải-pháp-marketing/google-shopping
Nguồn: Hướng dẫn từng bước cách tạo chiến dịch quảng cáo mua sắm

Quảng cáo Google