57. Nhà quảng cáo muốn nhắm mục tiêu đến những người trên Mạng tìm kiếm trước đây đã truy cập trang web của họ. Họ nên làm gì?

  1. Họ nên sử dụng nhắm mục tiêu theo địa điểm
  2. Họ nên sử dụng nhắm mục tiêu theo thiết bị
  3. Họ nên tạo danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
  4. Họ nên sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí
Quảng cáo Google