58. Nhà quảng cáo nên sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nào khi muốn tiếp cận đối tượng là nam giới từ 25 đến 30 tuổi?

  1. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh
  2. Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  3. Nhắm mục tiêu theo danh mục sở thích
  4. Nhắm mục tiêu theo từ khóa
Quảng cáo Google