59. Tony thường xuyên đi du lịch. Anh ấy cần có khả năng thực hiện thay đổi với tài khoản AdWords của mình trong khi ngoại tuyến, do đó anh ấy tải xuống AdWords Editor. Sử dụng AdWords Editor, Tony có thể làm tất cả những việc sau trừ:

  1. Sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các nhóm quảng cáo và chiến dịch
  2. Hoàn tác và thực hiện lại nhiều thay đổi trong khi chỉnh sửa các chiến dịch
  3. Quản lý, chỉnh sửa và xem nhiều tài khoản cùng một lúc
  4. Làm mới dữ liệu để phản ánh số liệu thống kê mới nhất trên chiến dịch đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) của mình
Quảng cáo Google