60. Nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong các kết quả tìm kiếm có trả tiền. Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng có được vị trí quảng cáo hàng đầu?

  1. Cải thiện Điểm chất lượng và giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)
  2. Giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và tăng ngân sách hàng ngày
  3. Giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và giảm ngân sách hàng ngày
  4. Cải thiện Điểm chất lượng và tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)
Quảng cáo Google