61. Bạn khuyên khách hàng đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm mới nên quảng cáo trên Mạng hiển thị vì khách hàng có thể:

  1. tiếp cận những người quan tâm đến các sản phẩm tương tự
  2. tiếp cận những người đang tìm kiếm sản phẩm của họ
  3. Sử dụng quảng cáo văn bản để khuyến khích mọi người gọi điện đến doanh nghiệp của họ
  4. sử dụng quảng cáo văn bản để khuyến khích mọi người truy cập trang web của họ
Quảng cáo Google