62. Adam, một chủ tiệm hoa, muốn tăng số cuộc điện thoại gọi đến cửa hàng của mình. Anh ấy nên sử dụng công cụ AdWords nào để theo dõi số lượng các cuộc gọi đến từ số lần nhấp vào quảng cáo trên điện thoại di động?

  1. Số lần hiển thị
  2. Báo cáo cụm từ tìm kiếm
  3. Phạm vi tiếp cận và tần suất
  4. Theo dõi chuyển đổi
Quảng cáo Google