63. Tom muốn quảng bá dịch vụ khẩn cấp của công ty sửa chữa kính chắn gió của mình bằng cách tiếp cận với mọi người khi họ đang tìm kiếm sự trợ giúp. Loại chiến dịch nào là phù hợp nhất?

  1. “Mạng hiển thị”
  2. “Mạng tìm kiếm”
  3. “Mua sắm”
  4. “Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị”
Quảng cáo Google