64. Cửa hàng quần áo của Belinda vừa mới bắt đầu có thêm 3 nhãn hiệu mới của nhà thiết kế. Cô ấy muốn hiển thị một quảng cáo hình ảnh công bố những bộ sưu tập mới đến những người đang duyệt các trang web về quần áo của nhà thiết kế. Loại chiến dịch nào là phù hợp nhất?

  1. “Mua sắm”
  2. “Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị”
  3. “Mạng tìm kiếm”
  4. “Mạng hiển thị”
Quảng cáo Google