91. Việc sử dụng một cách chiến lược các kênh tiếp thị khác nhau sẽ ảnh hưởng đến:

  1. thông tin nhân khẩu học của khách hàng mục tiêu
  2. quyết định mua hàng trực tuyến
  3. phương thức thanh toán
  4. số tiền trung bình của từng giao dịch bán hàng
Quảng cáo Google