92. Bạn có giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa) là 2 đô la Mỹ cho một từ khóa. Để xác định mức độ ảnh hưởng đến khách hàng tiềm năng khi tăng giá thầu này lên 3 đô la Mỹ, bạn có thể sử dụng:

  1. Trình mô phỏng từ khoá
  2. Trình mô phỏng danh mục đầu tư
  3. Trình mô phỏng đấu giá
  4. Trình mô phỏng CPC
Quảng cáo Google