94. Bạn là người quản lý tài khoản cho một khách hàng muốn tăng yêu cầu đặt phòng tại khách sạn boutique của cô. Bạn đã và đang quản lý giá thầu cho các chiến dịch của cô ấy theo cách thủ công và bạn đang tìm cách tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa. Làm thế nào để bạn có thể thực hiện điều này hiệu quả nhất?

  1. Áp dụng đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu để thúc đẩy chuyển đổi với CPA mong muốn của cô ấy
  2. Tạo 1 chiến dịch và áp dụng đặt giá thầu nhắm mục tiêu vị trí trong trang tìm kiếm để thúc đẩy khả năng hiển thị và đặt phòng
  3. Tiếp tục đặt giá thầu theo cách thủ công để tập trung vào việc thúc đẩy nhấp chuột vào trang web để tăng chuyển đổi
  4. Tạo 2 chiến dịch riêng biệt bao gồm kết hợp từ khóa thương hiệu và từ khóa được nhắm mục tiêu cao và áp dụng đặt giá thầu tối đa hóa số nhấp chuột cho mỗi chiến dịch
Quảng cáo Google